2018-2019 Normativa Turística i Habitatge Vacacional (20 hores)

El lloguer vacacional a les Illes Balears és qüestió d'actualitat! El Govern de les Illes Balears ha impulsat reformes legislatives que plantegen un nou marc jurídic i tributari sobre el lloguer d'habitatges a turistes.

Et dediques a la comercialització d'immobles per a turistes, formes part del cos de funcionariat que es relaciona amb aquest afer o t'agradaria tenir una visió actualitzada sobre aquesta matèria? T’oferim un curs per estar al dia sobre la regulació de la principal indústria de les Illes, la turística.  

El present curs neix de les darreres reformes de la normativa turística i de la situació de moratòria en la qual es troba el sector dels habitatges vacacionals. Dirigit a propietaris, comercialitzadors, professionals liberals (advocats, agents de la propietat immobiliària, administradors de finques, etc.) o fins i tot a funcionaris de les diferents administracions relacionades amb l'activitat turística.

El seu contingut pretén analitzar les qüestions essencials de la regulació de les estades en habitatges. Per aquest motiu s'han delimitat degudament els temes que seran abordats per experts en cadascuna de les matèries d'una manera succinta però suficient per entendre els problemes actuals, així com els possibles canvis i modificacions que es puguin introduir. Una docència —com marquen els descriptors— de tall pràctic i també en ocasions crític que ofereix alternatives a la legislació balear, que serà el principal objecte d'explicació.

En acabar el curs es comprendrà què és i com s’ha d’emplenar una DRIAT, si és possible o no el contracte d'arrendament de temporada, quins recursos es poden interposar davant actes de la Inspecció, quins requisits exigits als habitatges són qüestionables, quin és el paper de les plataformes o quins imposts origina l'activitat d'allotjar els turistes. Consideram important conèixer amb més detall la normativa aplicable a una activitat que suscita tants de titulars i debat social i que, a més, forma part del nostre principal motor econòmic.

Necessites preparar-te per afrontar les novetats del sector? Amb UIBTalent és possible!

A qui s'adreça?

Als titulats en Turisme, Dret, ADE, professionals del sector turístic, propietaris, comercialitzadors de vivendes turístiques i a tota persona amb interès pel sector turístic.

Curs, Cursos d'especialització, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Presencial