Diploma Universitari en Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Estructura i contingut

Mòdul I: Introducció al Revenue Management (12 hores)

Mòdul II: Oferta i demanda (6 hores)

Mòdul III: Forecasting: Estadística descriptiva, probabilitat i sèries temporals (6 hores)

Mòdul IV:  Anàlisi financera (4 hores)

Mòdul V: Fonaments del Màrqueting (6 horas)

Mòdul VI: Canals de distribució i segmentació (8 hores)

Mòdul VII: Introducció a la simulació en Revenue Management (8 hores)

Mòdul VIII:  Revenue Estratègic (8 hores)

Mòdul IX: Cas pràctic (8 hores)

Mòdul X: Eines del Revenue Management (8 hores)

Curs, Diploma, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Presencial