Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019-20

El preu del curs és de 2.750 euros. Se podrà pagar en 2 terminis, el primer de 1750€ en el moment de formalitzar la matrícula i el segon de 1000€ en el mes d'octubre

Es farà un descompte de 275 euros als col•legiats a l'ICAIB, el COMIB, COIBA i el COPIB que ho acreditin en el moment de formalitzar la matrícula

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Centres sanitaris, Curs, Dret, Estudi propi, Mallorca, Màster, Semipresencial