Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019-20

Horari

Els divendres de 16 a 21 hores, inici dia 19 d'octubre de 2018 fins juliol de 2019.

Modalitat

Cal que l'alumne assisteixi al manco al 70% de les hores presencials del curs i a més realitzi des de l'aula virtual les activitats que es proposin.

Avaluació

L'avaluació del curs consisteix en la realització de proves parcials o proves d'execució de tasques reals o simulades. La no superació d'aquestes proves implicarà la realització d'un treball sobre alguna matèria de la qual tracti cada prova no superada.
Per a la superació del curs cal un mínim d'assistència del 70 per cent a les sessions presencials.

Centres sanitaris, Curs, Dret, Estudi propi, Mallorca, Màster, Semipresencial