2018-2019 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, exigida per aquelles persones que, amb una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional, volen exercir dita docència però no disposen de la titulació necessària per a accedir  els estudis de Màster Universitari de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents.

Més informació en la documentació adjunta

Adreçat a

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 2007.

Procés d'inscripció

Per formalitzar la preinscripció és necessari complimentar el formular de sol·licitud i adjuntar la documentació enumerada en dit document.

1er Període d'inscripció:

1 - 18 de juny: inscripcions

19 - 21 juny:  revisió documentació presentada

22 de juny:  publicació llista provisional de persones inscrites

25 i 27 de juny:  període d'esmenes

28 de juny: publicació llista definitiva de persones admeses

29 de juny al 6 de juliol: Formalització de la matrícula i pagament del primer termini

2on període de matriculació:

19 - 13 de juliol: inscripcions

16 - 17 juliol:  revisió documentació presentada

18 de juliol:  publicació llista provisional de persones inscrites

19 i 20 de juliol:  període d'esmenes

20 de juliol: revisió de la documentació presentada

23 de juliol publicació llista admesos

24 al 31 de juliol: Formalització de la matrícula i pagament del primer termini

Llistat admesos del primer periode d'inscripció.

Nom de l'arxiu Mida
Relació def admes 28 juny

Llistat admesos del segon període d'inscripció

Nom de l'arxiu Mida
Relació def admes 23 juliol

Documentació

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Inserció Professional, Mallorca, Menorca, Semipresencial