Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019/20

  • "Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 crèdits ECTS)", per aquelles persones amb títulació universitaria reglada.
  • "Diploma Universitari d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)", Per a persones amb accés a la Universitat o equivalent.
  • “Diploma d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)”, Per a persones sense accés a la Universitat.
Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial