Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019/20