Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Horari

Octubre de 2018 al juny de 2019

Dilluns i dimecres de 18 a 21:30 hores.

També se penjaran sessions formatives online disponibles a l'aula digital del curs.

Modalitat

Cal que l'alumne assisteixi al manco al 80% de les hores presencials del curs i a més realitzi des de l'aula virtual les activitats que es proposin.

Avaluació

El sistema d'avaluació es basarà en una series de proves i la realització d'un Treball de Fi de Màster.

Quant al curs de borsa, se superarà el mòdul participant activament al concurs.

Quines sortides professinals tendré?

El postgrau ofereix la formació necessària per exercir d'assessor financer i patrimonial, i en el sector bancari, de gestor de banca personal i de banca privada

Títol acreditat per la CNMV, compleix amb les exigències de l'apartat 8 de la guia tècnica 4/2017 de la CNMV.

Aquest títol acredita la capacitat per assessorar i per informar als clients d'acord amb les exigències de la directiva europea MIFID II.

http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx

Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial