Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Continguts

Mòdul I: Assessorament i Planificació Financera

Mòdul II: Instruments i Mercats Financers
Factors Macro
Fonaments de la Inversió
Sistema Financer
Renda Fixa
Renda Variable
Divises
Actius Derivats

Mòdul III: Gestió de Carteres

Mòdulo IV: Fons i Societats d'Inversió

Mòdul V: Assegurances

Mòdul VI: Pensions i Planificació de Jubilació

Mòdul VII: Planificació Immobiliaria

Mòdul VIII: Fiscalitat de les Inversions

Mòdul IX: Legislació, Normativa i Ètica

Mòdul X: Concurs de borsa UIB-GVC-GAESCO

Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial