Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). Any Acadèmic 2018-19

  • "Máster en Hacienda Pública, Sistema Impositivo y Procedimentos Tributarios. Título propio de la UIB (64 ECTS)." Para alumnos con titulación universitaria reglada.
  • "Diploma Universitario de Hacienda Pública, Sistema Impositivo y Procedimentos Tributarios. Título propio de la UIB (64 ECTS)." Para alumnos con acceso a la Universidad.
  • "Diploma de Hacienda Pública, Sistema Impositivo y Procedimentos Tributarios. Título propio de la UIB (64 ECTS)." Para a alumnos sin acceso a la Universidad.
Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial