2018-2019 Expert Universitari en Fisioteràpia Pediàtrica. Títol propi de la UIB (40 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Aquest estudi pretén donar la formació i els coneixements teoricopràctics necessaris per a un bon tractament fisioterapèutic en la població infantil. La fisioteràpia pediàtrica els últims anys ha evolucionat de forma molt notòria, i els avanços en neurociència ens han aportat eines més actualitzades i efectives en el tractament. A més d'aportar coneixements de neurofisiologia i dels avanços en neurociència i neurodesenvolupament, s'abordaran totes les possibles patologies susceptibles de tractament en fisioteràpia pediàtrica.

Per aconseguir una formació de qualitat en l'abordatge terapèutic, es dedicarà un elevat percentatge de seminaris a la valoració i la intervenció terapèutica.

La valoració és una eina fonamental per ser objectius en l'evolució de la nostra línia de treball. El mòdul d'intervenció terapèutica pretén aprofundir de forma exhaustiva en aspectes de maneig postural, ajudes tècniques i la manera de confeccionar-les, estratègies de fisioteràpia respiratòria en pediatria, l'abordatge del terapeuta ocupacional i la integració sensorial i les metodologies més innovadores, entre altres. També́ s'aportaran coneixements en l'assessorament i acompanyament familiar, i en la funció d'altres terapeutes involucrats en el tractament de nens amb problemàtiques motrius: metge, educador, logopeda, psicòleg, etc. Tot això, amb l'objectiu final d'aconseguir el màxim potencial del nen i la integració en la seva comunitat o en l'entorn més proper.

Fins ara tots els Fisioterapeutes que han volgut especialitzar-se en pediatria han hagut de fer la formació fora de les Illes Balears i és per això que fem aquesta proposta per poder tenir als professionals millor qualificats. A més, als darrers anys s'han incrementat les places de concertades a centres d'atenció Primerenca on sempre es necessita la figura del Fisioterapeuta especialitzat en pediatria.

Adreçat a

Diplomats i graduats en fisioteràpia

Experiències d'antics alumnes

Lourdes Arévalo:  Quan vaig començar la formació en pediatria, era un món bastant desconegut, els àmbits on havia treballat no m'havien donat aquesta oportunitat.
Durant tot el curs vaig descobrir, aprendre i entendre quina és l'ajuda o la feina que, des de la fisioteràpia, es pot oferir a tots els nins que ho necessiten. Amb les pràctiques vaig aplicar tot allò que havia après, tenint en compte les característiques de cada petit pacient. 
Per a mi, el postgrau ha suposat l'inici d'una nova etapa, que confii complementar amb més formació i experiència. 

 

Maria Adrover: El postgrau et dóna els coneixements necessaris per entrar en el món de la pediatria, i les pràctiques et mostren l'aplicació de diferents tècniques segons l’afectació motriu de l’infant.

La meva experiència ha estat bona. Les pràctiques han estat excel·lents. Els companys, insuperables!

Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Rehabilitació