Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Continguts

El curs combina classes pràctiques, visites, conferències i entrevistes amb professionals del sector... Més de 150 hores de formació d'alt nivell!

Mòdul 1: Fonaments i objectius del MICE
— Marc general del sector MICE i els esdeveniments
— El client MICE i principals mercats emissors
— Terminologia del sector MICE 
— Marc general: distribució i intermediació
— El paper de l'oficina de congressos (Convention Bureau)
— Emprenedoria en el sector MICE
— Distribució i intermediació en el sector MICE


Mòdul 2: Tipologies d'esdeveniments i actors del sector MICE
— Meetings, incentius, congressos i convencions
— Esdeveniments musicals i esportius
— Agència emissora i receptora 
— MICE inhouse en hotels i altres venues
— Aliments i begudes
— Transfers i transports
— Casos pràctics

Mòdul 3: Producció i postproducció d'esdeveniments

— Producció d'esdeveniments
— Gestió i coordinació d'esdeveniments
— Post event & follow up
— Esdeveniments musicals i esportius
— Comercialització d'esdeveniments
— Seguretat en esdeveniments

Mòdul 4: Gestió i administració d'esdeveniments

— Pressuposts i avaluació de costs
— Direcció i organització d'esdeveniments esportius internacionals
— Advertising and media (suports i canals)
— Organització i gestió d'esdeveniments musicals
— Negociació de patrocinis
— Protocol MICE i esportiu

Mòdul 5: Màrqueting i comunicació en el sector MICE

— Comunicació i imatge en el sector MICE 
— Creativitat i organització d'esdeveniments com a eina de màrqueting 
— Protocol en esdeveniments 
— Màrqueting digital i xarxes socials en els esdeveniments 
— Venda, promoció i assistència a fires especialitzades.

Congressos i Jornades, Curs, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Márqueting, Presencial