Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). Any acadèmic 2019/20