Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Preus i terminis

Preu de la matrícula: 2.800,00 €

Possibilitat de pagar en tres terminis: 800€ en el moment de formalitzar la matricula, 1000€ en el mes d'octubre i 1000€ en el mes de desembre.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Gestació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial