Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Horari

Les sessions presencials se realitzen els divendres de 16 a 21h

Objectius

Generals

  • Conèixer la normativa bàsica, el marc conceptual i els conceptes bàsics de l'economia de la salut.
  • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre planificació, direcció i gestió d'organitzacions en l'àmbit de la sanitat.
  • Conèixer i manejar els conceptes relacionats amb la gestió de serveis en organitzacions sanitàries.
  • Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
  • Desenvolupar la capacitat de prendre decisions introduint criteris (valors) d'eficiència, equitat i justícia.

Específics

  • Aprofundir en el coneixement dels diferents models i sistemes que determinen la provisió d'assistència sanitària, la seva normativa jurídica i els conceptes clau d'economia de la salut.
  • Aprofundir i aprendre a aplicar els conceptes de direcció a les institucions sanitàries.
  • Aprofundir i aprendre a aplicar els conceptes de gestió als serveis sanitaris.

Modalitat

Cal que l'alumne assisteixi al manco al 80% de les hores presencials del curs i a més realitzi des de l'aula virtual les activitats que es proposin.

Avaluació

L'avaluació se realitzarà mitjançant l'avaluació continua en cada matèria, amb el lliurament de casos pràctics, treballs, activitats online, etc. A més, els alumnes hauran de lliurar un treball fi de Màster que consistirà en una proposta de millora en la gestió d'un servei u organització sanitària.

Premi SEDISA al millor treball fi de màster.

Quines sortides professinals tendré?

Administració i gestió de la sanitat, tan en el sector públic com en el privat

Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Gestació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial