Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Estructura i contingut

Mòdul I: Normativa bàsica i marc conceptual

 • Matèria 1: Economia de la salut
 • Matèria 2: Models i sistemes sanitaris
 • Matèria 3: Marc jurídic de les institucions sanitàries

Mòdul II: Direcció d' organitzacions sanitàries

 • Matèria 4: Planificació de serveis sanitaris
 • Matèria 5: Direcció de recursos econòmics i financers
 • Matèria 6: Direcció de RR.HH. al sector sanitari i funció directiva
 • Matèria 7: Direcció d' operacions a organitzacions sanitàries
 • Matèria 8: Màrqueting sanitari i comunicació
 • Matèria 9: Sistemes d' informació i tecnologia de l' informació

Mòdul III: Gestió de serveis a organitzacions sanitàries

 • Matèria 10: Gestió clínica
 • Matèria 11: Evaluació econòmica de tecnologies sanitàries i fàrmac -economia
 • Matèria 12: Qualitat dels serveis sanitaris
 • Matèria 13: Investigació, desemvolupament i innovació (I+D+i)
 • Matèria 14: Tòpics d' actualitat
  • Tecnologies emergents
  • Turisme de salut

Sessió pràctica: jornada a l' Hospital Universitari Son Espases per conèixer el funcionamient d' un equip directiu en el seu dia a dia i en el qual es farà una visita a les zones del compleix hospitalari més rellevants des de el punt de vista de gestió.

Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Gestació, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial