Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preus i terminis

675 euros, a pagar 75 euros en el moment de formalitzar la matrícula i dos pagaments de 300 euros el primer en el mes d'octubre i el segon en el mes de desembre.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa