Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

El curs se realitzarà d'octubre de 2018 al mes d'abril de 2019. Els divendres de 17.30 a 20.30 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.

Avaluació

L'avaluació final es basarà en la participació activa a les diferents propostes del curs, així com el lliurament de la carpeta d'aprenentatge, a més de la realització d'exercicis pràctics no presencials de cada un dels mòduls.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa