Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Preus i terminis:

El cost total del Màster és de 7.900 euros (primer mòdul: 3.300 euros + segon mòdul, que inclou Treball de Fi de Màster: 4.600 euros).

El pagament es pot efectuar en tres terminis, un primer pagament de 1.400 euros en concepte d'inscripció, un segon pagament de 3.200 euros a l'inici del primer mòdul i un últim pagament de 3.300 euros a l'inici del segon mòdul.

Per confirmar la reserva de plaça, l'alumne seleccionat disposarà d'un període de temps limitat, per abonar els 1.400 euros en concepte d'inscripció.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

 

Preinscripció

Per realitzar la preinscripció cal  emplenar el full que trobareu adjunt al final de la pàgina i ens el remeteu juntament amb la següent documentació:

  • Còpia del DNI/NIE o Passaport.
  • Còpia del Títol universitari.
  • Breu Currículum.


Quan validem la documentació, vos enviarem la carta d'admissió amb tota la informació per a què pogueu fer el pagament dels primers 1400€ en concepte d'inscripció i reserva de plaça.

Nom de l'arxiu Mida
Preinscripcio Master Medicina Estetica
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Mallorca, Màster, Presencial