2017-2018 Parlar en Públic, una competència necessària