2017-2018 Parlar en Públic, una competència necessària

Les capacitats comunicatives influeixen directament sobre la nostra credeibilitat, com a ponents i com a persones. Un bon domini dels recursos comunicatius ens estimula i dóna força i sentit a allò que fem.

Adreçat a

Qualsevol persona que tengui interès en millorar les seves capacitats comunicatives.

Cursos d'especialització, Presencial