Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Calendari i horari

BLOC 1. MEDIACIÓ: 30 hores = 51 dies

- Módul I.......................... 5 dies................... 5 a 9 març 2018.

- Mòdul II......................... 14 dies................. 10 a 23 de març 2018.

- Mòdulo III.......................32 dies............... 24 març a 24 abril 2018

PRÀCTIQUES BLOC I, INCLOSES EN EL MÒDUL VII (25 hores presencials)

Divendres 16 de març de 2018........................16 a 21 hores.

Dissabte 17 de març de 2018.......................... 9 a 14 hores.

Divendres 27 de març de 2018……................... 16 a 21 hores

Dissabte 28 d'abril de 2018……......................... 9 a 14 hores.

Divendres 4 de maig 2018…….......................... 16 a 21 hores.

BLOC 2. PART SUSTANTIVA: 25 hores = 44 dies

- Mòdul IV........................ 4 dies................... 25 a 28 abril 2018

- Mòdul V ........................ 20 dies.................. 29 abril a 18 de maig 2018

- Mòdul VI........................ 20 dies ................ 19 de maig a 7 de juny 2018

PRÀCTIQUES D'AQUESTS MÒDULS, INCLOSES EN EL MÒDUL VII (20 hores prensencials)

Divendres 8 de juny 2018............................ 16 a 21 hores.

Dissabte 9 de juny 2018. ............................ 9 a 14 hores.

Divendres 22 de juny 2018. ........................ 16 a 21 hores.

Dissabte 23 de juny 2018............................ 9 a 14 hores

Expert Universitari, Semipresencial