Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Titulacions

  • "Expert Universitari en Metodologies actives per a l'èxit de tot l'alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari de Metodologies actives per a l'èxit de tot l'alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per alumnes amb accés a la Universitat.
Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Nous materials, Presencial