Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Preu i condicions de pagament

El cost del curs és de 705€. Aquest import és pot fraccionar com a màxim en 2 terminis.

La direcció es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas de no arribar al nombre mínim d'alumnes.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Aquest estudi propi està emparat dins el marc del Projecte ICAPE (Pla integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores en Educació) i recollit a un Conveni instrumental entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Nous materials, Presencial