2018-2019 Expert Universitari en Metodologies Actives per a l’èxit de tot l’alumnat. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2019/20

Avui dia davant els reptes que planteja la societat, les nostres escoles es troben immerses en processos de canvi i transformació constant. La formació del professorat esdevé, en aquest sentit, un element clau i imprescindible per aconseguir l'èxit dels/les nostres alumnes, entès aquest com a més i millor aprenentatge. Ja no n'hi ha prou en posseir un grapat d’habilitats i competències de caire tècnic, doncs, la realitat reclama un perfil docent vinculat al coneixement crític, al lideratge, a la feina cooperativa i en xarxa, i a la gestió de processos de canvi.

Això suposa redefinir el rol docent i desenvolupar un grapat de competències docents vinculades al treball amb la família i la comunitat, la personalització dels aprenentatges, l’aprenentatge cooperatiu, la gestió de projectes interdisciplinaris d’aprenentatge, l’organització d’ambients, l’avaluació educativa i l’autoregulació.

Adreçat a

Aquest estudi propi està dirigit a aquells docents de primària i secundaria que estiguin interessats en obtenir uns coneixements i unes experiències relacionades amb certes estratègies de metodologies innovadores, per tal d'avançar en la creació d'escoles més eficaces que es transformen des d’una visió sistèmica, compartida i compromesa amb la comunitat.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Nous materials, Presencial