Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

Titulacions

  • "Curs d'Actualització Universitari en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)". Per alumnes amb titulació universitaria reglada
  • “Diploma Universitari de Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)”. Per alumnes amb accés a la universitat.
Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Hàbits saludables, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa