Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia. Títol propi de la UIB (7 ECTS)

Preu i condicions de pagament

El preu de la matrícula es de 460€, que es poden pagar per ingrés bancari o targeta de crèdit.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o no realització del curs

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar el curs en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes previst.

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorns saludables, Estudi propi, Hàbits saludables, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa