Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Horari

Les sessions teòriques es realitzaran els dijous i divendres de 17.30 a 21h. Hi haurà classe alguns dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 19h, a determinar a l'inici del curs.

Avaluació

Cada mòdul tindrà una avaluació particular. S'han de superar tots els mòduls per superar el curs.

Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa