Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Equip docent

Canal, Ricardo.

Belinchón, Mercedes.

Florit, Joana Maria.

Gallardo, Carmen.

Gómez, Rebeca. Gomila, Antoni.

Hernández, Joana Maria..

Illera, Agustín.

Massanet, Antonia.

Morueco, Maribel.

Muntaner, Joan Jordi..

Posada, Manuel.

Roca, Miquel.

Sotillo, Maria.

Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa