2018-2019 Expert Universitari en Intervenció Psicopedagògica de les Persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Ser professional en el treball de persones amb trastorns de l'espectre autista exigeix superació personal i una apassionada dedicació a les persones amb discapacitat.

T'agradaria actualitzar els teus coneixements de l’àmbit de la psicopedagogia d’una forma adaptada a la realitat del trastorn i l’entorn social i educatiu, per millorar la teva intervenció com a professional de l’educació?

Aquest postgrau d’expert universitari t’oferirà una nova visió de l’espectre autista i t’ajudarà a guanyar noves i beneficioses capacitats pel teu treball amb persones amb TEA i les seves famílies. Et formaràs per superar-te de forma personal i intervindràs amb èxit i millor professionalitat.

En què consisteix

L'atenció psicopedagògica de les persones amb TEA, desenvolupada els darrers vint-i-cinc anys a la CAIB, ha generat un cos de coneixements, d'accions i d’ofertes adaptades, tant per a les persones amb TEA com per a les seves famílies, a partir d’una actuació conjunta entre l’ABNAP Gaspar Hauser i els distints grups de recerca de la UIB, que estan a l’avantguarda de les investigacions i dels coneixements internacionals en la matèria.

El curs  que presentam s’emmarca en una actualització de les intervencions

psicopedagògiques que requereixen els professionals que treballen en aquest àmbit al llarg del cicle vital de la persona. El curs cobreix tot l’espectre d’actuacions psicopedagògiques referides a les persones amb TEA, perquè la realitat social i educativa actual requereix de professionals experts tant per la formació i assessorament a les famílies i per la intervenció directa i intensiva, com per poder desenvolupar accions educatives inclusives a les escoles ordinàries amb un doble objectiu: oferir una formació actualitzada i dinàmica per el personal amb actiu ja format, com per augmentar el personal preparat per atendre i formar aquesta població.

A qui s'adreça?

Professionals de l'educació en general (pedagogs, psicopedagogs, mestres, educadors socials) i de la psicologia, així com altres professionals interessats en aquesta temàtica.

Centres educatius, Centres sanitaris, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa