Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

Preu i condicions de pagament

Preu: 3500 €. Es podrà pagar fins en 3 terminis.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula e cas de no admissió o no realització del curs.

La direcció es reserva el dret d'anul·lar el curs en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Noves tecnologies, Presencial