Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

Calendari

De març a  maig de 2018. En aquest període es realitzaran les sessions d'aula.

De dilluns a divendres de 16 a 21 hores.

Les pràctiques curriculars es realitzaran al finalitzar les sessions teòriques, i tendran una duració aproximada de 3 mesos. La data d'inici dependrà de les condicions de cada alumne i la empresa on hagi de realitzar les pràctiques.

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Noves tecnologies, Presencial