Especialista Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions Tecnològiques: Angular, Node.js, iOS i Android - Developsia. Títol propi de la UIB (35 ECTS)

Horari

De març a de maig de 2018. En aquest període es realitzaran les sessions d'aula.

De dilluns a divendres de 16 a 21 hores.

Les pràctiques es realitzaran al finalitzar les sessions teòriques, i tindrien un duració aproximada de 3 mesos. La data d'inici dependrà de les condicions de cada alumne i l'empresa on s'hagi de realitzar.

Avaluació

El sistema d'avaluació és continuada, s'ha d'aprovar l’avaluació de cada mòdul i les pràctiques curriculars per superar el curs.

Quines sortides professionals tendré?

El punt fort de Developsia és precisament aquest, la potencialització de l'alumne en el mercat laboral internacional, especialment l'europeu. Amb el grau de competències adquirides en el curs a través de tot el seu recorregut, incloent les pràctiques, tindrà l'oportunitat d'entrar a fer feina en diferents tipus d’organitzacions en una posició més avantatjosa, principalment empreses de serveis professionals de tecnologia que presten els dits serveis a tercers (B2B), empreses de producte final, empreses finals no tecnològiques (B2C) que vulguin tenir més control dels seus productes o canals i, finalment, empreses tecnològiques amb productes madurs dirigits als seus clients. Perquè això pugui succeir és fonamental el procés de pràctiques i una primera contractació que es realitzi a les empreses associades al curs. Després de l’adquisició d’una formació pràctica, la carrera professional de l’alumne es llançarà de manera vertiginosa.

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Noves tecnologies, Presencial