Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) 2017-18

Titulacions que es poden obtenir

Per a persones amb titulació universitària reglada:

  • "Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)"

Per a persones amb accés a la Universitat:

  • "Diploma Universitari d'Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)"

Per a persones sense accés a la Universitat:

  • "Diploma d'Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)"
Expert Universitari, Presencial