Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) 2017-18

Preus i terminis

  • El preu del curs és de 495€.
  • Hi ha possibilitat de fraccionar el pagament en dos terminis: 300€ en el moment de formalitzar la matrícula i 195€ a l'inici del curs

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Expert Universitari, Presencial