Curs Avançat de Pilotatge de Drons (RPAS)

Calendari i horari

El curs se realitzarà del 7 de febrer al 11 de març de 2018 amb la següent distribució:

Del 7 al 27 de febrer de 17 a 21h

28 de febrer de 17 a 21h sessió pràctica de mecànica a l'aula

10 i 11 de març de 10 a 14h sessions de pràctica de vol

Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Monitoratge, Presencial, Robots, Simulacions