Curs Avançat de Pilotatge de Drons (RPAS)

Estructura i contingut

• Comunicacions
• Principis de vol
• Coneixements generals de l'aeronau
• Performances i planificació de vol
• Dret aeri
• Meteorologia
• Navegació
• Procediments operacionals
• Factors humans
• Pràctiques de muntatge
• Pràctiques de vol

Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Monitoratge, Presencial, Robots, Simulacions