Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preus i terminis

1.500 euros (possibilitat de pagar en tres terminis).

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Logística i transport, Mallorca, Presencial