Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

Del 26 de febrer al 26 d'abril de 2018. Les classes presencials tindran lloc de dilluns a dijous de 16 a 21 hores (excepte una setmana que hi haurà classe de dilluns a divendres).

Avaluació

L'avaluació del curs es realitzarà per diversos procediments:

  • Avaluació del mòdul 4 (Amadeus: reserves, tarifes i emissió de bitllets aeris) a càrrec d'Amadeus. Els alumnes que superin aquest mòdul obtindran un certificat oficial expedit per l’empresa Amadeus.
  • Avaluació del mòdul 7 (Mercaderies perilloses per via aèria). Els alumnes que superin aquest mòdul rebran un certificat oficial de manipuladors de mercaderies perilloses per via aèria expedit per l’empresa Crew Total Training, entitat autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
  • Avaluació del mòdul 8 (Seguretat aeroportuària). Els alumnes que superin aquest mòdul rebran un certificat de formació en conscienciació en seguretat de l’aviació civil (AVSEC) expedit per l’empresa Crew Total Training, entitat autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
  • Examen teòric final on s’avaluaran els continguts vists al llarg de tots i cadascun dels distints mòduls del present curs.
  • Realització d’un treball de fi de curs damunt una o varies de les problemàtiques explicades durant el curs.

Quines sortides professinals tindré?

Els alumnes que acabin el curs obtindran formació específica que els permetrà desenvolupar la seva carrera professional en empreses que duen a terme la seva activitat al sector aeroportuari, així com a les entitats públiques que participen en la gestió aeroportuària. Concretament ens referim a les empreses següents:

  • Empreses de serveis de terra (handling) aeroportuaris (Globalia, Acciona, Groundforce, Ingesan, etc.).
  • Línies aèries: lost and found, informació i atenció al client, sales VIP i d'autoritats (Iberia, Air Europa, Air Berlin, EasyJet, etc.).
  • Entitats públiques (AENA, Conselleria de Turisme, etc.).

En aquest sentit cal assenyalar que actualment a l'aeroport de Palma hi treballen més de 4.500 persones.

Idioma

L'idioma vehicular serà el castellà. L'assignatura "Anglès en l'Àmbit Aeroportuari" s'impartirà en anglès.

Curs, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Logística i transport, Mallorca, Presencial