Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Alumnes amb títulació universitària reglada:

Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Curs d’Actualització Universitària en la violència de gènere en les relacions de parella: els mites romàntics i estratègies de prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Curs d’Actualització Universitària en Salut, conciliació i noves tecnologies com àmbits socials d’aplicació de la perspectiva de gènere. Títol propi de la UIB  (9 ECTS)

Alumnes amb accés a la Universitat

Diploma Universitari d’Actualització en Estudis de Gènere i la seva aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Diploma Universitari de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Diploma Universitari de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Alumnes sense accés a la Universitat

Diploma d'Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Diploma de la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Diploma de Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

 

 

 

A distància, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat, R+D+I