Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)"

Mòdul I: Amor i violència: mapa actual dels mites romàntics (3 ECTS)

Definicions bàsiques: violència de gènere, tipus de violència, patriarcat, socialització diferencial, amor romàntic, mites.

Breu historia de l'amor romàntic.

Vells i nous mites

Mapa actual: viatge al nucli de la mentida.

Mòdul II: Estratègies educatives de prevenció de la violència de gènere (3 ECTS)

Conèixer i distingir diferents models educatius des de la perspectiva de gènere.

Identificar i analitzar comportaments agressius en relacions interpersonals en contextos educatius .

Desenvolupar la capacitat per a la implementació d'un pla de prevenció de la violència.

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)"

Mòdul III: Salut i gènere: algunes claus per a entendre les diferències i desigualtats en salut entre dones i homes (3 ECTS)

Definicions bàsiques: sexe i gènere, biaixos sexistes, anàlisis de gènere, determinants socials de la salut.

Les diferències en salut entre dones i homes (diferències per sexe)

El gènere com a exemple de factor social que inclou en la salut (desigualtat por gènere).

Alguns exemples pràctics: dels estils de vida a l'atenció sanitària.

Annexos: bibliografia actual, anàlisis de casos.

Mòdul IV: La conciliació de la vida laboral, familiar i personal: competències personals i mesures empresarials que la faciliten (3 ECTS)

Definicions bàsiques: igualtat d'oportunitats; conciliació; corresponsabilitat; pla d'igualtat; accions positives; responsabilitat social corporativa

Marc legislatiu actual a nivell nacional.

Coresponsabilitat personal i responsabilitat empresarial.

Els beneficis de mesures de conciliació: satisfacció, compromís i rendiment

Mòdul V: Igualtat 2.0, les seves possibilitats i beneficis (3 ECTS)

La Societat de la Informació i la bretxa digital de gènere.

Recursos a la xarxa per i per a la igualtat.

La coeducació a la xarxa: eines i recursos.

El llenguatge no sexista a la xarxa. Algunes eines per la detecció

A distància, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Estudi propi, Expert Universitari, Igualtat, R+D+I