2017-2018 Curs d'Actualització Universitària en Filosofia i Actualitat. Una perspectiva actual sobre la societat, la ciència i l'art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Aquest curs té com a prioritat connectar l'alumnat amb el pensament actual sobre els àmbits de la societat, la ciència i l'art. Es tracta d’un curs en què s’ofereixen eines a l’alumnat per desenvolupar el pensament crític i enfrontar-se als reptes de l’actualitat amb l’objectiu de poder tenir una millor comprensió d’aquesta.

Adreçat a

El curs s'adreça a qualsevol persona que estigui interessada a tenir una aproximació acadèmica a la filosofia actual i la seva interacció amb les complexitats del segle XXI; especialment graduats, artistes i professionals que no hagin cursat estudis de filosofia.

Curs d'Actualització Universitària, Presencial
Matrícula oberta