Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Equip Docent

Eduard Alonso Paulí. Professor del Departament d'Economia i Empresa de la UIB de l'àrea d'Organització d'Empreses
Antònia Anglada Gomila. Professional experta. Assistant Financial Controller al Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel
Bartolomé Deyà Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB. Codirector de la Càtedra Meliá d’Estudis Turístics de la UIB. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
Joana Isabel Genovart Balaguer. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
Maria Llompart Bibiloni. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
Emilio Mauleón Méndez. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
Francina Orfila Sintes. Professora del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea de Organització d’Empreses
Antoni Ramis Planas. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat. Professional expert. Financial Control & Treasury Director a Meliá Hotels International

Contractació, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial