Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Estructura

  • Estructura organitzativa del sector hoteler (3 hores presencials).
  • Comptabilitat financera (6 hores presencials).
  • Introducció a la gestió financera i anàlisi comptable i financer (6 hores presencials).
  • Comptabilitat de costs i control de gestió (9 hores presencials).
  • El sistema uniforme de comptes per als establiments hotelers (USALI): origen i estructura    (8 hores presencials).
  • Casos pràctics d'estats operatius per departaments (9 hores presencials).
  • Ràtios operatives i el procés pressupostari a l'USALI (2 hores presencials).
  • Casos integrals d'aplicació de l'USALI (8 hores presencials).
Contractació, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Mallorca, Presencial