Diploma Universitari en Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Preus i terminis

El preu del curs és de 950 euros.

No es retornarà l'import de matrícula en cas de renúncia de l'alumne.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Diploma, Dret, Empresa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Presencial, R+D+I