2017-2018 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que amb una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional volen exercir aquesta docència però no poden realitzar els estudis de Màster de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents.

El preus estan regulats pel BOIB núm, 93-23/juliol/2016_Decret 44/2016. Se poden modificar amb la publicació del Decret de taxes del 2017.

Per formalitzar la preinscripció ens hauria d'enviar el formular de sol·licitud, amb la documentació adjunta necessaria per acreditar els requisits necessaris per la insripció.

Més informació en la documentació adjunta

Adreçat a

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 2007.

Llistat d'admesos del primer periode d'inscripció. Teniu fins dia 17 de juliol per realitzar el primer pagament.

Nom de l'arxiu Mida
Relació admesos 10 juliol

Llistat d'admesos del segon periode d'inscripció. Teniu fins dia 7 d'agost per realitzar el primer pagament.

Nom de l'arxiu Mida
Relació admesos 28 juliol

Llistat d'admesos del tercer periode d'inscripció. Teniu fins dia 8 de setembre per realitzar el primer pagament

Nom de l'arxiu Mida
Relació admesos 5 setembre

Període d'inscripció

Essent que queden places disponibles s'obre un nou periode d'inscripció fins el 6 de setembre.

Nom de l'arxiu Mida
Criteris de prioritat 2017/18
Nom de l'arxiu Mida
Formulari de sol·licitud COFPDE 17/18
Nom de l'arxiu Mida
Reial Decret 276/2007
Nom de l'arxiu Mida
Titulacions declarades equivalents
Curs, Cursos d'especialització, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial