Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

"Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 crèdits ECTS)" per aquelles persones amb títulació universitaria reglada.

"Diploma Universitari d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)". Per a persones amb accés a la Universitat o equivalent

“Diploma d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)”. Per a persones sense accés a la Universitat

Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Finançament, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial