Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preus i condicions

2950€ (un primer pagament de 950€ mitjançant carta de cobro per formalitzar la matrícula i dos pagaments de 1000€ en els mesos d'octubre i desembre respectivament).

Els alumnes col.legiats al Col.legi d'Economistes de les Illes Balears gaudiran d'un descompte de 150€ a la seva matrícula.

 

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Finançament, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial