Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

Octubre de 2018 al juny de 2019

Dilluns i dimecres de 18 a 21:30 hores.

Objectius

General:

Formar a professionals en assessoria financera i gestió patrimonial

Preparació per aprovar l'examen d'acreditació de la EFPA

Específics:

Aprofundir coneixement quant a mercats financers mitjançant concurs de borsa

Avaluació

El sistema d'avaluació es basarà en una prova al final de cada mòdul, una prova cada trimestre i la realització d'un Treball de Fi de Màster.

Quant al curs de borsa, se superarà el mòdul participant activament al concurs.

S'exigirà una assistència mínima del 80 per cent durant el curs per obtenir el títol de Màster

Quines sortides professinals tendré?

El postgrau ofereix la formació necessària per exercir d'assessor financer i patrimonial, i en el sector bancari, de gestor de banca personal i de banca privada

Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Finançament, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial