Màster en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Direcció

Dr. Alfredo Martín. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

Dr. Bartomeu Pascual. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

Professorat

Arnau Cañellas Mut. Inspectora d'Hisenda de l'Agencia Tributaria

Bartomeu Deyà Tortella. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.

Ana Julia Fernández Cachafeiro. Inspectora d'Hisenda de l'Agencia Tributaria

Iván Javier Fernández García. Banco Santander

Miquel Angel Grimalt Trobat. Director adjunt territorial Banca privada. Membre de l'European Financing Planning Association-Espanya.

Alfredo Martín Oliver. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

Maria Magdalena Massot Perelló. Professora de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

Bartomeu Pascual Fuster. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

Antoni Vaello Sebastià. Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB 

Antonio Vázquez Gómez. Responsable de formació en Mapfre Balears

Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Finançament, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial