2017-2018 Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol propi de la UIB (21 ECTS)

El Diploma Universitari pretén dotar a l'estudiant d'aquells coneixements i competències necessaries per optar a la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) que no estan inclosos als plans d'estudis dels graus d'Educació Infantil i d’Educació Primària, un dels requisits exigits per exercir de professor de religió catòlica(*). El curs complet s’adreça especialment als estudiants del Grau d’Educació Primària i el Grau d’Educació Infantil.

(*) Per exercir de professor de religió catòlica caldrà estar en possessió del títol de Mestre o del Grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària i de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA). Per obtenir aquest darrer document cal haver superat un total de 24 crèdits, que s’obtenen sumant els 21 d’aquest Diploma Universitari amb els 3 de l’assignatura Didàctica de la Religió Catòlica, optativa del Grau d’Educació Infantil i del Grau d’Educació Primària.

Aquest Diploma Universitari inclou:


"Diploma de Missatge Cristià, Esglèsia, Sagraments i Moral Catòlica. Títol propi de la UIB (12 ECTS)", que es realitzarà l'any académic 2017-2018.

"Diploma de Cultura, Valors i Didàctica de la Religió Católica a l'Escola. Títol propi de la UIB (9 ECTS)", que es durà el terme durant l'any acadèmic 2018-2019.

Adreçat a

Mestres, estudiants dels grau d'Educació Infantil i del grau d'Educació Primària i persones interessades en la temàtica del curs.

Sol·licitud DECA Curs, Diploma, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial